Poszukiwania krewnych

Od jakiegoś czasu dosyć aktywnie szukam krewnych z rodziny Skoropada, ze względu na obszar na którym interesujące mnie pokolenia żyły (obecnie poza granicami Polski) jest to utrudnione. Jan Skoropada (1911-2012) urodził się we wsi Podszumlańce (ukr. Підшумлянці), w późniejszym okresie mieszkał w Podwysokie (ukr. Pidvysoke), Dąbrowa (ukr.Надорожнів), Brzeżany (ukr. Бережани)  po czym został repatriowany w okolice Zielonej Góry. Ojcem Jana był Grzegorz Skoropada, który zginął w ok. 1914. Staram się obecnie odnaleźć informacje o rodzeństwie Grzegorza i wcześniejszych pokoleń oraz o ich losach. Rodzina mogła pochodzić ze wsi Turówka (ukr. Турівка), niemniej na dzień dzisiejszy brakuje mi informacji, dokumentów dających pewność. Proszę o kontakt osoby które miały by jakiekolwiek informacje na temat rodziny Skoropada.

Back to Top