Nowogród Bobrzański
21.05.2016
Олесько
28.05.2017
Praha
02.06.2016
Teplice nad Metuji
14.08.2016
Moszna
18.10.2018
Nowogród Bobrzański
21.05.2016
Praha
27.11.2010
Praha
02.06.2016
Олесько
28.05.2017
Bobrowniki
28.05.2016
Otyń
09.06.2018
Sucha Dolna
27.03.2016
Modrzyca Smok
08.04.2010
Бережани
23.05.2017
Otyń
09.06.2018
Підгірці
28.05.2017
Lviv
13.07.2019
Międzylesie
27.03.2016
Wisła
10.11.2010
Nowogród Bobrzański
21.05.2016
Wieściszowice
13.08.2017
Otyń
31.05.2017

Kwalifikacje G1 elektroenergetyczne E 2015

Od 31.05.2015 do 31.12.2020*

Uprawnienia elektroenergetyczne na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

Grupa1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2,4,7,9

*Dz.U. 2020 poz. 374 Art. 31x.2
Świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, których ważność wygasa w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r

 
Back to Top