Bobrowniki
28.05.2016
Otyń
09.06.2018
Otyń
31.05.2017
Підгірці
28.05.2017
Sucha Dolna
27.03.2016
Nowogród Bobrzański
21.05.2016
Moszna
18.10.2018
Олесько
28.05.2017
Praha
02.06.2016
Nowogród Bobrzański
21.05.2016
Teplice nad Metuji
14.08.2016
Wisła
10.11.2010
Otyń
09.06.2018
Praha
02.06.2016
Бережани
23.05.2017
Nowogród Bobrzański
21.05.2016
Praha
27.11.2010
Wieściszowice
13.08.2017
Międzylesie
27.03.2016
Олесько
28.05.2017
Modrzyca Smok
08.04.2010
Lviv
13.07.2019

Kwalifikacje G1 elektroenergetyczne D 2015

Od 31.05.2015 do 31.12.2020*

Uprawnienia elektroenergetyczne na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

Grupa1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2,4,7,9

*Dz.U. 2020 poz. 374 Art. 31x.4 
Termin ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568), które tracą ważność od dnia 1 marca 2020 r., wydłuża się do 30 dni po odwołaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r

Back to Top