Praha
02.06.2016
Підгірці
28.05.2017
Praha
02.06.2016
Sucha Dolna
27.03.2016
Wieściszowice
13.08.2017
Otyń
09.06.2018
Олесько
28.05.2017
Бережани
23.05.2017
Międzylesie
27.03.2016
Nowogród Bobrzański
21.05.2016
Modrzyca Smok
08.04.2010
Moszna
18.10.2018
Otyń
31.05.2017
Nowogród Bobrzański
21.05.2016
Олесько
28.05.2017
Teplice nad Metuji
14.08.2016
Praha
27.11.2010
Lviv
13.07.2019
Otyń
09.06.2018
Bobrowniki
28.05.2016
Nowogród Bobrzański
21.05.2016
Wisła
10.11.2010

Kwalifikacje G1 elektroenergetyczne D 2020

Od 09.06.2015 do 08.06.2025

Uprawnienia elektroenergetyczne na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

Grupa1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2,4,7,9

Back to Top