Karma's a bitch

Każda akcja wywołuje reakcje, znamy to z fizyki, ale czy tylko do fizyki ta zasada ma zastosowanie? Od stuleci ludzie zauważyli, że dobre uczynki wracają do nas to samo się dotyczy złych rzeczy. Zło które wyrządzimy wróci do nas i często ze zdwojoną siłą,  może nie stanie się to natychmiast, może nie będzie identyczne wyglądało. Bolesław Prus pisał o powracającej fali, religie wschodu używają określenie karma. Bez znaczenia jest nazwa tego zjawiska, niemniej warto się zastanowić nad jego ideą. My sami krocząc przez życie jesteśmy odpowiedzialni za nasz los, szczęście. Można mieć wrażenie, że wszechświat nagradza za dobro i uczy nas co powoduje zło. Ogólną konkluzje można wyciągnąć taką, że ludzie prawdziwie szczęśliwi muszą być ludźmi dobrymi.

Back to Top