Nowogród Bobrzański
21.05.2016
Wisła
10.11.2010
Otyń
09.06.2018
Modrzyca Smok
08.04.2010
Підгірці
28.05.2017
Бережани
23.05.2017
Otyń
31.05.2017
Praha
02.06.2016
Moszna
18.10.2018
Nowogród Bobrzański
21.05.2016
Międzylesie
27.03.2016
Олесько
28.05.2017
Wieściszowice
13.08.2017
Lviv
13.07.2019
Олесько
28.05.2017
Praha
02.06.2016
Praha
27.11.2010
Otyń
09.06.2018
Sucha Dolna
27.03.2016
Bobrowniki
28.05.2016
Nowogród Bobrzański
21.05.2016
Teplice nad Metuji
14.08.2016

Prawo jazdy

Od 27.01.2003

kategoria B uprawnia do kierowania:

  1.     pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  2.     pojazdem, o którym mowa w pkt. 5.1 z przyczepą lekką,
  3.     pojazdem, o którym mowa w pkt. 5.1, z przyczepą inną niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t (po zdaniu dodatkowego praktycznego egzaminu państwowego dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów może wynosić do 4,25 t),
  4.     mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
  5.     ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  6.     motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg pod warunkiem posiadania kat. B minimum 3 lata (na podstawie nowelizacji, która obowiązuje od dnia 24.08.2014),
  7.     pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM(motorowerem, czterokołowcem lekkim).
Back to Top